دکتر محمد ابراهیمی

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - ک. خسروی - ساختمان پزشکان جامی - ط. پنجم - ک.پ : 1413633133
مستقردر :

رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
رازی - شعبه 2 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی