گنجینه افزار صبا

  • مدیر عامل - حمیدرضا رحیمی پور
  • البرز - کرج - مشکین دشت - بلوار امام خمینی - پژوهشگاه مواد و انرژی

گنجینه افزار صبا در یک نگاهشرکت گنجینه افزار صبا با هدف پاسخگویی به نیاز صنایع به ساخت و تولید قطعات مهندسی پیشرفته در سال 1380 ، با بهره مندی از توانمندیهای علمی، فنی و نیروی متخصص پشتیبان پروژه های صنعتی تاسیس شد. مزیت کلیدی این شرکت برقراری ارتباط بین دانشگاه/پژوهشگاه وصنعت وارائه محصولات پیشرفته بر اساس فناوریهای کاملاً بومی می باشد. به دلیل جایگاه ویژه پوشش ها در افزایش کیفیت قطعات صنعتی این شرکت علاوه برارائه خدمات مهندسی محصولاتی که با استفاده از دانش بومی پوشش دهی قابل عرضه به بازارمی باشد را در دستور کار خود قرارداده است. این مهم بر مبنای بیش ازدوازده سال مداومت موسسین شرکت در حوزه تحقیق، نوآوری و توسعه فناوری میسر شده است. ارتقاء توانمندیهای مجموعه از سطح پژوهشی به سطح فناوری و نوآوری در نیمه دوم دهه 80 شمسی شرایطی را فراهم نمود که خدمات پوشش دهی به صورت محدود به صنایع ارائه گردد. اما رشد روزافزون توجه جامعه به اهمیت مهندسی سطح در سالهای اخیر نیروی محرکه ای شد که مجموعه فعالیتهای فناوری و تولیدی خود را به صورت منسجم و با هدف جامعیت بخشیدن به پاسخگویی دانش محور به نیازهای جامعه، در قالب یک بنگاه پیگیردر حوزه پوشش دهی پیگیری نماید.بنابراین با استقرار در مرکز رشد پژوهشگاه مواد وانرژی واستفاده از قابلیتهای علمی وفناوری این پژوهشگاه قدمهای شتابانی را به سوی استفاده از یافته های پژوهشی خود در جهت تولید محصولات دانش بنیانی که با مهندسی سطح مرتبط هستند بردارد. تجارب گذشته در انجام عملیات هاردآنودایزینگ بر روی قطعاتی همچون کفی اتو، اسکلت فلزی بدنه قایقهای تندرووبرخی پژوهشهای آکادمیک وهمینطور خواص بسیار مطلوب خواص سایشی وحرارتی این پوششهای نانو ساختار، ورود به حوزه پوشش هاردآنودایزوبهره گیری از آن را در پوشش دهی قطعات واشکال پیچیده وحساس ایجاب می نمود. در کنار خواص بسیار مطلوب این نوع پوشش ها، چسبنده بودن این پوشش سرامیکی در این کاربرد خاص مارا برآن داشت تا تحقیقات گسترده ای را در این زمینه انجام دهیم.
ارزیابی