تهران صابر

  • مدیر - خاوریان - صابری
  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر 7 - روبروی ایران دیزل - ک.پ : 3319977783
  • ، ،