جهان سیر

  • مدیر - قربان رجبی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - ولی عصر - خ. مخابرات - نبش خیابان سعدی - ساختمان جهان سیر - ط. اول