شهر قدس - حوزه 1

  • قدس (قلعه حسنخان) - بلوار انقلاب - روبروی آتش نشانی - ساختمان احمدیان - ک.پ : 37541