شرکت بعدگستر پیام

  • مدیر - جمشید خزعلی فر
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی (کیهان) - پ. 123 - ط. اول - واحد 2 - ک.پ : 1576984714
  • ،
ارزیابی