مجتمع کشت و صنعت نوبر سبز (سبزیجات منجمد)

  • مدیر - حداد
  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - ک. نگار - پ. 8 - ط. چهارم غربی - ک.پ : 1969814111
  • ، ، ،