ثامن الائمه - شعبه امامت - کد 105

  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار امامت - بین امامت 21 و 23