شرکت سیستم گستر (Itex)

  • مدیر - علی پلنگی
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی (کیهان) - پ. 92 - ط. سوم - واحد 20 - ک.پ : 1577665131
  • ، ،
  • ،