فلق گشت

  • مدیر - جعفر محمدپور کارگر
  • آذربایجان شرقی - تبریز - چهارراه آبرسان - نرسیده به گلباد - روبروی بانک گردشگری