شهر قدس - حوزه 2 (شهرک دانش)

  • قدس (قلعه حسنخان) - شهرک دانش - ساختمان دهداری - ک.پ : 37541