رخش پرواز

  • مدیر - فوزیه آل ناصر
  • خوزستان - خرمشهر - 40 متری - روبروی بنیاد شهید