کوثر (کامپیوتر و صنعتی و الکترونیک و نقشه کشی)

  • مدیر - ذوالفقاری
  • تهران - منطقه 14 - 17 شهریور - تقاطع بلوار قیام - جنب ورزشگاه صدری - ک.پ : 1166798131
ارزیابی
سایت omiD : سایت
لطفا برای مدرسه خود یک سایت و ایمیل بسازید مثلا در سایت می توان سوالات امتحانی¤اسم دانشاموز¤عکس های آنان و ... را در ان برای راحتی کار دانشجویان گذاشت
سایت و ایمیل omiD : سایت و ایمیل
لطفا برای مدرسه خود یک سایت و ایمیل بسازید مثلا در سایت می توان سوالات امتحانی¤اسم دانشاموز¤عکس های آنان و ... را در ان برای راحتی کار دانشجویان گذاشت