مرکز تحقیقات علوم دارویی - علوم پزشکی شهیدبهشتی

  • تهران - منطقه 3 - عباسپور (توانیر) - جنب پل توانیر