شرکت باسمه

  • مدیر - حبیب اله حاج نقی تهرانی
  • تهران - منطقه 11 - آزادی - روبروی دانشکده دامپزشکی - ساختمان برج ساز - ط. اول - واحد 2 - ک.پ : 1313654916
  • ،