110

  • مدیر - محسن سلیمانی
  • تهران - منطقه 1 - شریعتی - پل رومی - خ. برادران واعظی (اسدی) - پ. 1925 - ک.پ : 1934613111
  • ،
ارزیابی