شرکت شاسی ساز ایران

  • مدیر - علی رضا فلاح
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 16 - جنب گروه بهمن