دکتر فیروز اژیه

  • تهران - شهرک قدس (غرب) - تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان - جنب بیمارستان آتیه -ساختمان پزشکان آتیه - ط. دوم