مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی - علوم پزشکی شهیدبهشتی

  • مدیر - ولایتی
  • تهران - منطقه 1 - پورابتهاج (دارآباد) - نرسیده به میدان دارآباد - بیمارستان مسیح دانشوری - ک.پ : 1956944413