دکتر افسانه اختیاری

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - نرسیده به میرداماد - ک. بهشت آسا - کلینیک شمس تبریزی - ک.پ : 1948964714
  • ، ،
مستقردر :

بیمارستان جواهری - تامین اجتماعی - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
شمس تبریزی - کلینیک جراحی محدود و سرپایی
ارزیابی