متین چی

  • مدیر - جلیل متین چی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - چهارسوق کوچک - حمام چال - سرای بازرگانان - ط. زیرزمین - واحد 232 - ک.پ : 1163918757
کلمات کلیدی :

بزاز

|

بزازی

|

پارچه

|

فروش پارچه

ارزیابی