بانک مهر اقتصاد - شعبه رفسنجان - کد 6607

  • کرمان - رفسنجان - م. ابراهیم
  • ،