شرکت تهران پرا

  • مدیر - کامبیز تهرانچی
  • شهریار - شهرک صنعتی گلگون - خ. اول شمالی