شرکت صنایع ذوب شمال

  • مدیر - سعید نجداحمدی
  • گلستان - آق قلا - شهرک صنعتی - سازندگی 5