عمار (نینجوتسو نینجا)

  • مدیر - سیدمنصور سجادی
  • تهران - منطقه 1 - م. قدس - نبش کوچه محمودی - پ. 1 - ک.پ : 1963667761
  • ،

عمار (نینجوتسو نینجا) در یک نگاهآموزش هنرهای رزمی نین جوتسو(نینجا)
دفاع شخصی - سلاح سرد - مبارزات رینگی و آزاد - درگیری های خیابانی - آکروبات رزمی
توسط سنسی وحید اکبری دارنده حکم شودان نینجا از بوجین کان دوجو ژاپنآموزش هنرهای رزمی نینجوتسو و مدرک مربیگری
از سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
خصوصی - عمومی - کوتاه مدت
بدون مجدودیت سنی وجسمی
آموزش هنرهای رزمی نینجوتسو
مربی - اکبری

ایران - تهران
)
ارزیابی