دکتر مهدیس کامکار

  • تهران - منطقه 2 - م. کاج - خ. سرو شرقی - ساختمان استادشهریار - پ. 7 - ط. سوم - ک.پ : 1998613733
مستقردر :

بیمارستان ایرانیان - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
ارزیابی
سرکار خانم دکتر کامکار بابک : سرکار خانم دکتر کامکار
هر مطلبی در هر نقطه ای و در هر شهری از دکتر کامکار دیده اید ،با جان و دل قبول کنید که ایشان انسانی فرهیخته و با فهم و با سوادی هستند.<br/>من روزگاری بیمار ایشان بودم و از ته دل آرزوی موفقیت برای ایشان دارم بابک ب(عباس محبی)