کارخانه ایرانیان - شعبه ساکمی

  • مدیر - بهزاد نصیری
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 18 - خ. 63 - خ. یکم - پ. 4 - ک.پ : 1139713311
ارزیابی