کارخانه المهدی هرمزال

  • هرمزگان - بندرعباس - جاده اسکله رجایی - کیلومتر 18 - ک.پ : 7638579171