مسجد همت العظیم - حوزه 4020

  • تهران - منطقه 11 - قزوین - تقاطع خیابان ابراهیمی (عباسی) - خ. نادرخیری - ک.پ : 1331953849