شرکت خدمات فنی و تکنولوژی کن ایران (تجهیزات نفتی)

  • مدیرعامل - داریوش نقشینه
  • تهران - منطقه 6 - فلسطین شمالی - خ. راد - خ. معظم - پ. 14 - ط. اول - ک.پ : 1415833493
  • ،