ابتکار پیشه پارسیان

  • مدیر - علی نوده اول
  • البرز - کرج - جاده مخصوص کرج - کیلومتر 28 - کلاک - بالاتر از خیابان برق - پ. 7
  • ،