جایگاه 128 - جاده مخصوص کرج

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 11 - روبروی پادگان بلال حبشی - ک.پ : 1399816611
ارزیابی