کلانتری 166 - لشگرک

  • تهران - منطقه 4 - جاده لشکرک (تلو) - بعد از پادگان لشکرک - نرسیده به پل فلزی - جنب راهداری
ارزیابی