مرکز بهداشتی درمانی اعتیاد

  • تهران - منطقه 7 - مفتح (روزولت) شمالی - خ. 4