منطقه 2 مخابراتی - شهیدقدوسی

  • تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - نرسیده به خیابان نفت
  • ، ، ، ، ،