مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی - علوم پزشکی شهیدبهشتی

  • مدیر - احمد حسینی
  • تهران - منطقه 1 - ولنجک - خ. یمن (تابناک) - جنب مرکز پزشکی طالقانی - دانشکده پزشکی - ط. ششم - ک.پ : 19857
  • ،