بانک قوامین - شعبه بلوار فرودگاه مشهد - کد 2670

  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار جمهوری - بین جمهوری 24 و 26 - جنب مسجد ابوالفضلی
  • ،