شرکت پاکچین - شعبه 2

  • مدیر - عبدالرضا نمازی فرد
  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - مجتمع کامپیوتر پایتخت - ط. اول - واحد 152 - ک.پ : 19697