شرکت نوساز صنعت

  • مدیر - میرزای حکمتی
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - دوراهی یوسف آباد - خ. چهارم - پ. 3 - واحد 1 شرقی
  • ،