شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آزما

  • مدیر - علیپور
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - پ. 311 - ساختمان مهر - ط. دوم
  • ،

شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آزما در یک نگاهاین شرکت ،توانایی انجام کلیه آزمایشات کنترل کیفیت مربوط به پروژه های عمرانی را بر اساس روشهای ASTMو BS دارا می باشد. ما همچنین دارای قابلیت ارائه خدمات آزمایشگاهی مربوط به بتن،قیر و آسفالت طبق استانداردهای مربوط هستیم
ارزیابی
لوگو موسی : لوگو
عالیست