شرکت سازه بادوام صنعت

  • مدیر - حمیدرضا میرزا
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - بین خیابان شانزدهم و هجدهم - پ. 76 - واحد 8