بانک قوامین - شعبه شاندیز 2675

  • خراسان رضوی - مشهد - شاندیز - بین ولی عصر 20 و 22 - روبروی رستوران پدیده