شرکت نیک آزما

  • مدیر - فرهاد نیک زاده
  • تهران - منطقه 6 - فلسطین شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز