دکتر محسن ایزدی

  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. احمدیان (15) - پارک کلینیک - ط. دوم - ک.پ : 1511813413

دکتر محسن ایزدی در یک نگاهدکتر محسن ایزدی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی.
مستقردر :

نیکان - دامپزشکی
ارزیابی