پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

  • مدیر - ضیاالدین شعاعی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 8 - خ. عاشوری - خ. شفیعی - ک.پ : 1389734413
  • ، ، ،