شرکت امین تراز گیتی

  • مدیر - سیدمحمد مداح زاده
  • شهریار - مصطفی خمینی - ط. فوقانی قرض الحسنه والفجر