کارخانه آرد بهبهان (پرسم)

  • مدیر - خواجه پور
  • خوزستان - بهبهان - جاده شیراز - کیلومتر 10 - جنب پمپ بنزین
کلمات کلیدی :

آرد

ارزیابی