ایران - شعبه چیتگر (شبکه پذیرش آگهی)

  • مدیر - سیدرضا جمشیدی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 14 - ایران کاوه - ساختمان تجاری و اداری چیتگر - واحد 13 و 14 - ک.پ : 1396184915
  • ، ،