خدمات تحقیقاتی صنعتی جهاد

  • مدیر - محمدرضا روشنی مقدم
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 16 - جنب ایران وانت - سه راه سولیران - جنب پژوهشکده مهندسی جهاد
ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.