شرکت سعادت شیمی آزما (محیط های کشت)

  • مدیر - سیدعلی رضا سعادتی
  • تهران - منطقه 7 - شریعتی - نرسیده به خیابان بهارشیراز - پ. 431 - ک.پ : 1568816413
  • ، ،